Blonde Award voor Dennis Boerland

Op de Algemene Ledenvergadering van het Blonde d’Aquitaine stamboek is de Blonde Award uitgereikt aan fokker Dennis Boerland uit Koekange.

De aanwezige leden op deze jaarvergadering konden hun stem uitbrengen op de genomineerden Matt Rongen uit Wanroij en Dennis Boerland. Na de presentatie van beide genomineerden volgde de stemming met een meerderheid van stemmen voor fokker Dennis Boerland waarbij vooral de positieve inzet voor het stamboek werd geprezen en het beschikbaar stellen van zijn bedrijf de Boerlanderij als locatie voor de jongveekeuring van het stamboek.

Ook Matt Rongen werd geprezen voor zijn inzet met name als secretaris van Studieclub Zuid en zijn standvastige visie in de fokkerij op zijn bedrijf die hij samen met zijn vrouw Miranda bestiert. 

Foto: Jan Bouwers

Dennis Boerland met Blonde Award Dennis Boerland met Blonde Award