'Alleen vermeerderen van de veestapel motiveert mij niet'

Menno Roelofsen van de Menningweer vertelt in de Blonde over zijn grote passie

Tegen alle adviezen in is er volop ingezet op het spoelen van embryo’s op de Menningweer. De ervaringen van andere fokkers in de Blondewereld klonken niet erg positief. Vooral de hoge kosten en teleurstellingen van geen goede embryo’s tot geen enkele en uiteindelijk geen kalf waren veel gehoorde geluiden maar dit was geen reden voor Menno Roelofsen in Grootschermer om toch zijn beste dieren te gaan spoelen.

“Ik ben van mening dat je met het ‘spoelen’ het snelst vooruit gaat in de fokkerij. Een vereiste is dat je secuur te werk gaat. De schema’s voor het opstarten van de koe zijn ook erg belangrijk. Ik hou van elke koe elke behandeling nauwkeuring bij met datum en tijdstip. Hoe scherper je werkt des te beter het resultaat. Ik heb wel het idee dat de ‘handleidingen’ volledig zijn gebaseerd op melkvee. Als ik zie dat de koe eerder tochtig is als volgens het schema zou moeten dan insemineer ik op de tijd dat ik denk dat juist is.”

In het decembernummer van de Blonde vindt u het bedrijfsverslag van de nog jonge fokkerij op de Menningweer. Benieuwd naar de visie op de Menningweer? U kunt het HIER (https://www.blondestamboek.nl/content/24952/download/clnt/106511_Blonde_DEC-2023-BEDRIJF.pdf) lezen.

Foto’s: Theo Janssen

1 Menno Roelofsen 1 Menno Roelofsen
2 Toscane 2 Toscane
3 stal 3 stal
4 koppen 4 koppen
5 prijzen 5 prijzen
6 molen 6 molen
7 D.C. Online 7 D.C. Online
8 stal 8 stal