Woorden van dank voor Antoinette en Frans Nouwens

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden Antoinette en Frans Nouwens bedankt voor hun jarenlange inzet voor het stamboek.

Met koffers vol promotiemateriaal aan kledij en andere zaken reisden zij vanuit het Brabantse Heusden langs alle activiteiten waar het stamboek aan deelnam of organiseerde. Om het wat rustiger aan te doen en de activiteiten over te dragen aan een volgende generatie binnen het stamboek werd er op de ledenvergadering nog eens teruggekeken op hun geweldige inzet voor het stamboek en de Blonde d’Aquitaine.

De recent benoemde nieuwe voorzitter Jan Geert Veldman bood beiden namens het stamboek als blijk van dank en waardering bloemen en een cadeaubon aan.

 

alv Antoinette en Frans alv Antoinette en Frans