De benoeming van drie ereleden

Een bijzondere gebeurtenis op de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van het stamboek was het benoemen van drie ereleden. De benoeming was bijzonder omdat er een lange reis aan vooraf was gegaan.

In 2000 verhuisde oud-voorzitter Ton Hartman en partner Peter Thissen met hun Blondes naar het Zuid-Franse Courrensan in de Gers (32). Zij bouwden daar verder aan een zeer goede veestapel waarbij veel succes is geoogst o.a. met deelname aan de nationale keuringen in Frankrijk ieder jaar en verschillende malen uitverkoren om te schitteren in Parijs op de Elite keuring. Door hun inzet voor het Nederlandse Blonde d’Aquitaine stamboek voor hun emigratie en ook nu nog waardevolle contactpersonen zijn tussen beide stamboeken werd deze inzet beloond met de titel Erelid.

Om de bijbehorende oorkonde in ontvangst te nemen was Peter Thissen speciaal vanuit Courrensan naar Nederland gereisd. Partner Ton Hartman was noodgedwongen op de boerderij gebleven vanwege de kalveren die er geboren moesten worden. Erelid Huub Oosterom en goede bekende van het tweetal nam voor het ontvangst van de oorkonde de plaats in van Ton Hartman.

Ook oud-voorzitter Ed Neerincx uit Elst werd benoemd tot erelid van het stamboek. Ruim 20 jaar voorzitter en een enorme staat van dienst voor de vereniging in Nederland en ook Europees gezien heeft het huidige stamboekbestuur doen besluiten Ed te benoemen tot Erelid.

De aanwezige stamboekleden op de vergadering lieten met een luid applaus hun waardering blijken! De oorkondes werden uitgereikt door de recent benoemde voorzitter Jan Geert Veldman uit Noordlaren.

alv erelid Peter Thissen met Huub Oosterom (r) alv erelid Peter Thissen met Huub Oosterom (r)
alv erelid Ed Neerincx alv erelid Ed Neerincx