Dit jaar weer een uitreiking van de Blonde Award

De Blonde Award is een prijs die wordt uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering. Aanwezige leden van het stamboek kunnen op de ALV hun stem uitbrengen op de persoon die de Blonde Award verdient.

Vooraf kunnen alle stamboekleden drie leden nomineren voor de verkiezing. De drie leden met de meeste nominaties worden voorgesteld op de ALV. De laatste verkiezing was in 2020, vanwege coronamaatregelen gebeurde dit online. Het betrof de Blonde Award voor 2019 en deze werd uitgereikt aan Bertus Brink uit Klarenbeek.

Nu kunnen er leden worden genomineerd die in 2022 volgens u een positieve bijdrage hebben geleverd door bijzondere inzet voor het stamboek of promotie van het ras. Eventueel bijzondere fokkerij prestaties kan natuurlijk ook. U kunt uw nominaties met motivatie waarom de persoon is genomineerd insturen naar info@blondestamboek.nl of middels het contactformulier op de website van het stamboek.

Insturen kan tot 1 april 2023. De verkiezing is op 19 april.

Op de website (https://www.blondestamboek.nl/pg-24952-7-44805/pagina/blonde_award.html) van het stamboek kunt u de winnaars van de Blonde Award in voorgaande jaren vinden.

 

Blonde Award 2022 Blonde Award 2022