Nieuwe fokwaarden exterieur

De nieuwe fokwaarden exterieur laten geen grote verschuivingen zien. Hoewel Fromant v.Domy iets heeft moeten inleveren.

Nu er meer dochters zijn ingeschreven van deze stier is de betrouwbaarheid van de cijfers met 8% verhoogd en is zijn score voor Algemeen Voorkomen gedaald van 111 naar 108. De vorig jaar nieuw in de fokwaarden BAC Guus (Dizier du Moulin x Ultra) handhaaft zich prima en is licht gestegen naar 108 voor AV.

Hoogste nieuwkomer met beide 107 voor Algemeen Voorkomen zijn de stieren Cowboy en Dragueur. Cowboy is een zoon van Orion en Dragueur een Aaron-zoon uit een moeder van Orion.

De stieren die hun eerste uitdraai hebben en dus nieuw zijn, zijn groen weergegeven.

U kunt HIER (https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.blondestamboek.nl%2Fcontent%2F24952%2Fdownload%2Fclnt%2F102080_2022_Fokwaarden_Blonde_-_kopie.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK) de fokwaarden bekijken of downloaden.

Op de foto de stier Ultra, grootvader van BAC Guus.

ultra 2007 ultra 2007