Bestuurswisselingen op de ALV

Op de recent gehouden Algemene Ledenvergadering van het stamboek werden drie nieuwe bestuursleden benoemd. Volgens het rooster van aftreden waren aftredend de bestuursleden Lukas Kleine en Ed Neerincx. Daarnaast had bestuurslid Ivo Morsink te kennen gegeven zijn functie te beëindigen.

Voor de ontstane vacatures werd door het bestuur de kandidaten Johan Schilder, Jan Geert Veldman en Jan Bouwers voorgedragen. Er werden geen tegenkandidaten voorgedragen zodat de drie kandidaten per acclamatie werden benoemd tot bestuurslid van het stamboek.

Functies

De drie nieuw gekozen bestuurders zullen samen met de overige vier al bestaande bestuurders de invulling van de vacante functie van voorzitter en vacante functie van secretaris vorm gaan geven. Met de bestuursverkiezing van de voorgedragen kandidaten kwam er ook een einde aan een periode van 21 jaar dat Ed Neerincx de voorzittershamer hanteerde. Met zijn vele ideeën, passie, doorzettingsvermogen en promotie van het Blonderas heeft Ed er in zijn bestuursperiode mede voor gezorgd dat we nog steeds een grote vereniging hebben met enthousiaste fokkers en mesters.

Vicevoorzitter Bastiaan Oomen stond dan ook uitgebreid stil bij alle zaken die de oud-voorzitter heeft opgepakt en ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Na het aanbieden van een passend cadeau gaf het uitgebreide applaus in de zaal wel aan dat de zaal hiermee volledig instemde.

Op de foto oud-voorzitter Ed Neerincx tijdens het georganiseerde symposium Blondes Boeren Beter.

Ed Neerincx Ed Neerincx