Aanmelden centrale opfok COT

Stierkalveren geboren tussen 1 maart en 1 september 2021 kunnen worden aangemeld voor de centrale opfok in Laren. De opfokperiode is van april 2022 tot eind september 2022.

De voorwaarden waaraan uw stiertje moet voldoen om geselecteerd te worden zijn:

Gezondheidsstatus:

Lepto-gecertificeerd

IBR-gecertificeerd of op dierniveau IBR-vrij

BVD-gecertificeerd of op dierniveau BVD-vrij

Geen drager van axonopathie

 

Voorwaarden afstamming:

Twee generaties 100% Blond met S-registratie

Moeder minimaal AV84

Vader minimaal AV84

Afstammingsonderzoek verricht voor aanlevering

Wanneer de vader een buitenlandse KI-stier is zijn er geen eisen voor AV.

 

Aanmelden van stiertjes kan door uiterlijk 1 februari 2022 een kopie van de registratiekaart te sturen naar het stamboekkantoor d.m.v. email of per post. Of nog eenvoudiger het levensnummer mailen naar info@blondestamboek.nl

De selectie van de opgegeven dieren is in februari 2022.

 

cot voorjaar cot voorjaar