Jubileumfeest in 2022

Het stamboek viert in 2022 haar 40-jarig bestaan. In 1982, op 30 juni, werd de Stichting Blonde d’Aquitaine Nederland opgericht en vervolgens veranderde in 1987 de stichting in een vereniging.

Op zaterdag 25 juni wordt er een groots jubileumfeest georganiseerd. Voor de organisatie van dit jubileum is inmiddels een commissie gevormd die de activiteiten vorm zal gaan geven.

In 2007 vierde het stamboek haar 25-jarig bestaan met bijzondere feestdag op het bedrijf van Ko van Twillert in Doornspijk. Op deze dag werden de leden o.a. in de gelegenheid gesteld zelf een groep dieren te beoordelen en op volgorde te plaatsen. De dag werd afgesloten met een voortreffelijk buffet voor alle aanwezigen.

De locatie en invulling van de dag is nu nog niet bekend maar zal na de jaarwisseling bovenaan op de agenda van de commissie staan.

Op de foto de vaarzen die tijdens het jubileumfeest in 2007 werden beoordeeld.

vaarzen opstelling buiten vaarzen opstelling buiten