Bedrijfsinspectie ook iets voor uw veestapel?

De inspecteurs van het stamboek bezoeken jaarlijks de bedrijven van leden. Zij beoordelen alle vaarzen vanaf twee jaar en de exterieurscores worden aan de hand van het keuringsrapport vastgelegd.

Het is een objectieve keuring, de inspecteurs hebben geen informatie over de afstamming. Na afloop van de beoordeling ontvangt u de uitslag. In één oogopslag heeft u de sterke en zwakke punten van uw veestapel in beeld. Samen met de inspecteur kunnen dan uw mogelijke vragen beantwoord worden. De cijfers kunnen u helpen bij de selectie of stiergebruik op uw dieren.

Ook iets voor uw veestapel?
Bij nieuwe deelnemers aan de bedrijfsinspecties worden tijdens de eerste inspectie alle vrouwelijke dieren vanaf 2 jaar beoordeeld. Ook de oudere dieren. Om het voor u aantrekkelijk te maken berekent het stamboek deze inspectieperiode geen kosten voor het keuren van deze oudere dieren. U betaalt dus alleen het keuren van de vaarzen. Deze eerste beoordeling van de vaarzen kost bij deze bedrijven €3,50 per dier. Bij een volgend bezoek bedragen de kosten €7,- per dier. De voorrijkosten bedragen €14,- per bedrijf.

Gratis                                                                                                                                                        Om het nog aantrekkelijker te maken voor u zijn de dieren die worden gekeurd en voor algemeen voorkomen 77 of minder punten scoren gratis. Dit geldt ook voor de reeds deelnemende bedrijven.

Aanmelden voor deze stalperiode

Om voor de inspecteurs de route te plannen voor de bedrijfsbezoeken vragen wij om uw bedrijf aan te melden voor inspectie vóór 1 januari 2022. Ook de bedrijven die vorig jaar bezoek hebben gehad van de inspecteur. Opgave gelieve te doen met vermelding van de gewenste periode voor bezoek van de inspecteur.

Opgave kan eenvoudig door het contactformulier in te vullen onderaan deze pagina of door een email te sturen naar info@blondestamboek.nl 

inspectie inspectie