Bekendmaken prijzen videokeuring

Op 23 november worden de winnaars van de CRV videokeuring bekend gemaakt tijdens een speciale webinar. Aan de videokeuring hebben bedrijfsgroepen van de Blonde d’Aquitaine stamboeken in Nederland en Vlaanderen meegedaan.

De toe te kennen titels zijn ’Kampioensgroep CRV videokeuring 2021’ en ’Publieksprijs CRV videokeuring 2021.’

Naast de bekendmaking en becommentariëring door de jury, geeft Jos Buiting, manager stamboek bij CRV, tekst en uitleg bij de nieuwe Europese regels rond de stamboekwerking. 

Om het webinar dat 45 munten duurt te volgen: klik op onderstaande link en maak uw keuze tussen Teams (als u over de Teams app beschikt) of Bekijken op het web. Aanvang is om 20.15 uur.

webinar videokeuring (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdjZGRjYzEtNDQ5NC00YmNhLThmYTItMWQzMWMxNTMwYjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c223b97-bd90-44ce-8c24-6a084df4f4ad%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6a87ba-3586-47d0-91fd-5b7759e80430%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a  ).

Op de foto de deelnemende groep van A. Blaauw in Doornspijk.

 

bedrijfsgroep A. Blaauw bedrijfsgroep A. Blaauw