Monitoring Kritische Stoffen MKS

Beste Stamboekleden,
Momenteel is er een behoorlijke onrust onder de verschillende vleesveehouders met betrekking tot het MKS-dossier. Zowel onder onze leden als de andere stamboeken verenigd onder de Federatie van Vleesveestamboeken Nederland.


Wij als bestuur van het Stamboek Blonde d’Aquitaine Nederland zijn hierover ons nader aan het beraden hoe hier mee om te gaan, omdat er elke dag nog informatie tot ons komt over dit dossier.
A.s. vrijdag 19 november is er nog een nader gesprek tussen de verschillende partijen, zodat wij na dit komende weekend hierop onze mening kunnen vormen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stamboek Blonde d ’Aquitaine Nederland

kudde kudde