Uitgebreide cijfers veilingstieren online

Alle cijfers van de Blonde d’Aquitaine BAC-stieren op het COT zijn inmiddels bekend. Het zijn de uitgebreide exterieurscores met karakterscore, groei-indexen, scrotum omvang en de gemeten binnenbekkenmaat.

Alle informatie van deze groep jonge fokstieren welke veel rastype, bespiering en goed beenwerk laten zien kunt u HIER (https://www.blondestamboek.nl/pg-24952-7-46383/pagina/veiling_bac-stieren_26_september_2020.html) bekijken.

goed besierd goed besierd