Opgave COT voor veiling in september

Stierkalveren geboren tussen 1 maart en 1 september 2020 kunnen worden aangemeld voor de centrale opfok op het COT in Laren. De opfokperiode is van april 2021 tot eind september 2021.

De voorwaarden waaraan uw stiertje moet voldoen om geselecteerd te worden zijn:

Gezondheidsstatus:

 Lepto- en IBR gecertificeerd of op dierniveau vrij

 BVD gecertificeerd of op dierniveau BVD vrij

 Geen drager van axonopathie

Voorwaarden afstamming:

 Twee generaties 100% Blond met S-registratie

 Moeder minimaal AV84

 Vader minimaal AV84

 Afstammingsonderzoek verricht voor aanlevering

Wanneer de vader een buitenlandse KI-stier is zijn er geen eisen voor AV.

 

Aanmelden van stiertjes kan door uiterlijk 1 februari 2021 een kopie van de registratiekaart te sturen naar het stamboekkantoor d.m.v. email of per post.

Of nog eenvoudiger het levensnummer mailen naar info@blondestamboek.nl  Dit kan ook via het contactformulier onderaan deze pagina.

 

logo-cot-logo-200x80px logo-cot-logo-200x80px
cot 2020 cot 2020