Brainstormavond COT voorziet in behoefte

Een 30-tal betrokkenen van organisatie tot aan deelnemende fokkers bezochten de brainstormavond COT in zalencentrum Stegeman in Laren. Aanwezig waren leden van de stamboeken Piemontese, Charolais, Blonde d’Aquitaine en Limousin Vereniging Nederland. De avond werd geleid door de voorzitter van het COT Henk Tessemaker uit Oene.

Systematisch werden alle trajecten van het centraal opfokproject doorlopen. Van de selectie van de jonge stiertjes tot aan het eindpunt de veiling. Zoals al duidelijk was is de selectie van de stieren een aangelegenheid van de deelnemende stamboeken en wordt dit niet gedaan door het COT. Belangrijke gespreksonderwerpen waren de wijze van veilen, het verkopen van inclusief of exclusief BTW, de zorg voor de stieren in opfok, het aanleveren van de stieren en de promotie activiteiten van de deelnemende stamboeken maar ook de activiteit van het COT zelf op dit gebied.

Tijdens de avond bleek dat velen de mening zijn toegedaan dat de veilingen op het COT niet alleen een ‘veiling’ is maar ook een evenement voor de vleesveehouders om elkaar te ontmoeten en kennis te delen onder een gezellige sfeer.

De op- en aanmerkingen werden vastgelegd en zullen worden besproken in het stichtingsbestuur van het COT. De avond werd afgesloten met een compliment aan de mensen die zorgen voor het slagen van het opfokken van de stieren en de veilingen.

Op de foto het maken van videomateriaal door VeeteeltVlees ten behoeve van de promotiefilm voor de veiling.

Foto: Theo Janssen

opnamen door VeeteeltVlees opnamen door VeeteeltVlees