Gerrit Volkerink winnaar Blonde Award

Gerrit Volkerink uit Ambt Delden is winnaar geworden van de Blonde Award 2018. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Blonde d’Aquitaine stamboek op 12 april jl. in zalencentrum Stegeman in Laren kreeg hij de meeste stemmen.

Gerrit Volkerink is jarenlang voorzitter geweest van de Vleesvee Commissie Enter en heeft zich in die hoedanigheid enorm ingespannen voor het behoud van de fokveekeuring in Enter.

Tijdens de zeer goed bezochte Algemene Ledenvergadering werd er een lezing verzorgd door Annie Schreijer-Pierik, Europarlementslid, over de toekomst van de huidige vleesveehouderij in Nederland. Voorzitter Ed Neerincx en secretaris Ivo Morsink werden beiden herkozen als bestuurslid.

Gerrit Volkerink kreeg de Blonde Award uitgereikt door gastspreker Annie Schreijer-Pierik.

 

 

 

 

 

Gerrit Volkerink winnaar Blonde Award Gerrit Volkerink winnaar Blonde Award