Mis de ALV niet vrijdag 12 april

Het beloofd een fantastische avond te worden in Laren. Op de Algemene Ledenvergadering van het stamboek staat veel op de agenda.

We trappen af met niemand minder dan Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik. Annie Schreijer is CDA Europarlementslid en is daarbij lid van de Europarlementscommissies voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Landbouw en Plattelandsontwikkelingen Visserij. Zij zal spreken over de toekomst van onze vleesveehouderij.

Daarnaast is de verkiezing van de winnaar Blonde Award 2018. Genomineerd zijn Johan Busch, Harm Kip en Gerrit Volkerink. Verder de huldiging van onze leden die al 25 jaar lid zijn van ons stamboek en natuurlijk aandacht voor de excellente Blondes van het afgelopen jaar.

Op de foto Annie Schreijer bij het gezamenlijke optreden van de Piemonteses en Blondes op de Land- en Tuinbouwbeurs Oost Nederland in Zelhem.

 

deelnemers met JW en AS deelnemers met JW en AS