Annie Schreijer-Pierik gastspreker op de ALV van het stamboek

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het stamboek op 12 april is Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde onze gastspreker.

Annie Schreijer is CDA Europarlementslid en is daarbij lid van de Europarlementscommissies voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Landbouw en Plattelandsontwikkelingen Visserij.

Het onderwerp waarover Annie Schreijer zal spreken is de toekomst van onze huidige vleesveehouderij.

Mis onze ALV niet op vrijdag 12 april a.s. in zalencentrum Stegeman in Laren.

Annie Schreijer- Pierik Annie Schreijer- Pierik